Ata RCA – Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito entre o BNDES e ETSE